فریزر صندوقی 300 لیتری

3,000,000 تومان 3,000,000 تومان 3000000.0 IRT

فریزر صندوقی 200 لیتری

2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2800000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری

3,950,000 تومان 3,950,000 تومان 3950000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری طرح جدید

3,550,000 تومان 3,550,000 تومان 3550000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری تاج دار

4,200,000 تومان 4,200,000 تومان 4200000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری

3,400,000 تومان 3,400,000 تومان 3400000.0 IRT