فریزر صندوقی 800 لیتری تاپینگ

8,900,000 تومان 8,900,000 تومان 8900000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری تاج دار

4,200,000 تومان 4,200,000 تومان 4200000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری

3,950,000 تومان 3,950,000 تومان 3950000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری طرح جدید

3,550,000 تومان 3,550,000 تومان 3550000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری تاپینگ

4,200,000 تومان 4,200,000 تومان 4200000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری

3,400,000 تومان 3,400,000 تومان 3400000.0 IRT

فریزر صندوقی 300 لیتری

3,000,000 تومان 3,000,000 تومان 3000000.0 IRT

فریزر صندوقی 200 لیتری

2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2800000.0 IRT

فریزر ایستاده 345 لیتری

3,800,000 تومان 3,800,000 تومان 3800000.0 IRT

یخچال مینی

1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 1700000.0 IRT

یخچال ایستاده یونیتی 544 لیتری

4,300,000 تومان 4,300,000 تومان 4300000.0 IRT
  • Sale Ribbon

یخچال ایستاده یونیتی 406 لیتری

3,800,000 تومان 3,800,000 تومان 3800000.0 IRT