فریزر صندوقی 800 لیتری تاپینگ

10,200,000 تومان 10,200,000 تومان 10200000.0 IRT

فریزر صندوقی 800 لیتری

6,395,000 تومان 6,395,000 تومان 6395000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری طرح جدید

4,530,000 تومان 4,530,000 تومان 4530000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری تاپینگ

5,550,000 تومان 5,550,000 تومان 5550000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری

4,430,000 تومان 4,430,000 تومان 4430000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری طرح جدید

4,000,000 تومان 4,000,000 تومان 4000000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری تاپینگ

4,950,000 تومان 4,950,000 تومان 4950000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری

3,900,000 تومان 3,900,000 تومان 3900000.0 IRT

فریزر صندوقی 300 لیتری

3,420,000 تومان 3,420,000 تومان 3420000.0 IRT

فریزر صندوقی 200 لیتری

3,220,000 تومان 3,220,000 تومان 3220000.0 IRT

فریزر ایستاده 345 لیتری

4,430,000 تومان 4,430,000 تومان 4430000.0 IRT

یخچال مینی

2,450,000 تومان 2,450,000 تومان 2450000.0 IRT