مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
کمپرسور مصرفی سکاپ سکاپ سکاپ سکاپ سکاپ
برند تجاری Polaris Polaris Polaris Polaris Polaris
رنج دمایی 1- الی 7+ 1- الی 7+ 1- الی 7+ 1- الی 7+ 1- الی 7+
کلاس آب و هوایی چهار 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 55 درصد
ابعاد 37/38/187 سانتی متر ابعاد:60/59/198 سانتی متر 60/65/198 سانتی متر 70/65/198
برق مصرفی 220/50 50 هرتز/220 ولت 220/50 50 هرتز/220 ولت 220/50
تعداد بارگیری در ترانزیت / کانتینر 40 فوت / کانتینر 20 فوت 84/186/198 24/54/60 24/54/60 24/54/60 18/39/42
ترمومتر انالوگ انالوگ انالوگ انالوگ انالوگ
چاپ استیکر بدون استیکر بدون استیکر بدون استیکر بدون استیکر بدون استیکر